• Blogs
  • Galvan
  • ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Camera

ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Camera

การเลือกลักษณะของ ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraให้เหมาะกับการทำงาน ควรจะคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่นี้ไป

ระบบขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraที่ใช้ทั่วๆ ไปแยกออกเป็น 2 ระบบ เป็น CCIR ( PAL:ใช้ในเมืองไทย ) พร้อมกับ EIA (NTSC) ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraลักษณะ CCIR เป็นระบบหลักเกณฑ์ทวีปยุโรป 625 เส้น 220 โวลต์ 50 เฮิรตช์ ด้าน EIA เป็นลักษณะหลักเกณฑ์อเมริกัน 525 เส้น 110 โวลต์ 60 เฮิรตช์ ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraที่เหมาะสำหรับที่จะนำมาใช้ในไทยจะจำต้องเป็นระบบ CCIR

ขนาดของแผ่นรับภาพของ CCD Sensor format (ที่พูดกันง่ายๆว่า ขนาดชิป ) ถ้ายิ่งมีขนาดใหญ่ยิ่งดี

แสง ( Illumination ) คุณสมบัติของเครื่องมือรับภาพของ ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraนั้น ไม่ใช่มีผลโดยเจาะจงต่อความรวดเร็วที่มีต่อแสงสว่างเท่านั้น แต่กระนั้นยังส่งผลต่อสีของวัตถุอีกด้วย คุณภาพ ของทิวภาพที่ยอดเยี่ยมขึ้นอยู่กับความแรงของแสงที่ตัวรับภาพ ในกรณีของ ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Camera

โดยปกติ ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraลักษณะ CCD อาจจัดแบ่งตามสรรพคุณของความสว่างได้ 3 ระดับ ได้แก่

ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraที่ใช้ในธุรกิจการค้าสามัญ ต้องการใช้รัศมีตั้งแต่ 5-2,000 Lux

ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraที่ใช้ในภารกิจความปลอดภัยสูงต้องการใช้รัศมีตั้งแต่ 0.1-5 Lux

ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraที่ใช้ในการงานพิเศษโดยเฉพาะทางจำเป็นต้องใช้ความสว่างตั้งแต่ 0.0001-0.1 Lux

รูปแบบซิงค์ ( Synchronization ) ธรรมดา ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraจะมีวงจรสภาวะซิงค์ในตัวของมันเองอยู่แล้ว ซิงค์ของขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraแต่ละตัวจะไม่เหมือนกัน ถ้าหากเรานำกล้องหลากหลาย ตัว มาใช้พร้อมเพรียงโดยผ่าน เครื่องลำดับภาพ (Sequence Switcher) พร้อมทั้งจัดโชว์ภาพบนจอมอนิเตอร์ จะมองเห็นได้ว่าในขณะที่เครื่องจัดเรียงภาพสับเปลี่ยนภาพจาก ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraตัวหนึ่งไปยังอีก ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraอันหนึ่งนั้น ภาพจะชักกระตุกในแนวดิ่งบนหน้าจอมอนิเตอร์ ซึ่งจะมีผลต่อการจดบันทึกข้อมูลภาพวิดีโอ เมื่อนำภาพวิดีโอนั้นมาเล่นสลับทำให้ภาพล้มเป็นช่วง ๆ ตามจังหวะ การสับเปลี่ยนภาพของเครื่องจัดเรียงภาพ

ความชัดเจนของภาพ ( Resolution ) ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraที่มีความคมชัดสูงจะให้ภาพที่คมชัด ซึ่งคุณสมบัตินี้นับว่าเป็นมูลฐานของการเลือกสรรลักษณะของกล้อง เช่นนี้ขึ้นตรงต่อการดีไซน์ของแต่ละโรงงานให้เหมาะสมกับการใช้งานในประเภทที่ต่างๆรูปแบบกันออกไป

If you loved this informative article and you would love to receive more information with regards to จำหน่ายกล้อง IP Camera please visit our website.